Martha Melkild, CO-founder

E-post: martha.melkild@wym.no
Martha har erfaring med webdesign, SEO optimalisering, merkevarebygging på sosiale medier, Google Adwords, Analytics og videoproduksjon.

Sara Wiken, CO-founder

E-post: sara.wiken@wym.no
Sara har erfaring med journalistikk, foto, video, Adobe Premiere Pro, PhotoShop, strategisk merkevarebygging, eventplanlegging og økonomi.

WYM